WYDZIAŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNY  
RYSUNEK TECHNICZNY MASZYNOWY
zagadnienia wybrane
ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI I MASZYN PRZEPŁYWOWYCH - informacje bieżące
Formaty rysunkowe Linie wymiarowe Rzutowanie Tabelki rysunkowe
Przekroje Wymiarowanie Połączenia rozłączne Połączenia nierozłączne
Wały i osie Rysunek odręczny Zadania do rozwiązania Test
Literatura
Opracowanie: Janusz Rogula, Janusz Skrzypacz