5.3 Przekroje i widoki cząstkowe

      Kiedy chcemy narysować skomplikowane elementy maszyn, może się okazać że do przedstawienia ich kształtu potrzeba dużej liczy widoków i przekrojów, których nie sposób pomieścić nawet na największym arkuszu. Aby zaoszczędzić czas i miejsce na arkuszu rysunkowym stosuje się widoki i przekroje cząstkowe.

Widoki cząstkowe

      Widoki cząstkowe rysuje się jako odrębne rzuty, pokazujące tylko wybrane fragmenty rysowanego elementy. Taki rzut rysujemy linią grubą, łącząc go z widokiem lub przekrojem głównym linią punktową. Przykłady widoków cząstkowych przedstawiono na rysunku 1.

Rys.1 Przykłady widoków cząstkowych

Przekroje cząstkowe

      Przekroje cząstkowe, zwane również wyrwaniami, to niezwykle użyteczne narzędzie rysunkowe. Rysuje się je jako przekrój miejscowy na danym widoku, ograniczając go linią falistą lub zygzakową. Należy pamiętać, aby linie ograniczające przekrój oraz linie kreskowania nie pokrywały się z liniami przedmiotu. Przykłady przekrojów cząstkowych zamieszczono na rysunkach 2 i 3.

>

Rys.2 Przykładowy przekrój cząstkowy

Rys.3 Przykładowy przekrój cząstkowy

Bibliografia


[1]  Dobrzański T. "Rysunek techniczny maszynowy", WNT Warszawa 2002.
[2]  PN-ISO 128-40:2006 "Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania. Część 44: Wymagania podstawowe dotyczące przekrojów i kładów", PKN Warszawa 2006.
Autor: Janusz Skrzypacz. Wszelkie prawa zastrzezone.